การเข้าระบบของผู้พักอาศัย

ถ้าคุณคือผู้พักอาศัยที่อาคารชุดใดซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของซีเอ็มพีเมเนจเม้นท์ คุณสามารถเข้าระบบโดยใช้ลิงค์ข้างล่างนี้ เพื่อดูข่าวสาร รายงาน บันทึกการประชุม และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

เมื่อคุณเข้าระบบแล้ว คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณได้ และ/หรือ ใช้แบบฟอร์มติดต่อเพื่อส่งข้อสงสัยหรือประเด็นปัญหาของคุณไปยังพนักงานของซีเอ็มพีเมเนจเมนท์

เวบไซต์ได้จัดหาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตามอาคารชุดและหมายเลขห้องชุดของท่านซึ่งจะส่งให้ท่านในกล่องรับจดหมาย หากขณะนี้ท่านไม่อยู่ที่อาคารชุดของท่าน กรุณาแจ้งเราทางอีเมล์แล้วเราจะส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล์

 

Kankanok 5, Chiang Mai
ผู้พักอาศัยที่กาญน์กนก 5 เข้าระบบที่นี่
Kankanok 3, Chiang Mai
ผู้พักอาศัยที่กาญน์กนก 3 เข้าระบบที่นี่
Mountain Front Condominium, Chiang Mai
ผู้พักอาศัยที่เมาเท่นฟรอนท์ เข้าระบบที่นี่
Mountain View Condominium, Chiang Mai
ผู้พักอาศัยที่เมาเท่นวิว เข้าระบบที่นี่

Skybreeze Condominium, Chiang Mai
ผู้พักอาศัยที่สกายบรีซ เข้าระบบที่นี่
Siritara Condominium, Chiang Mai
ผู้พักอาศัยที่สิริธารา เข้าระบบที่นี่